Vergoedingen

Vergoeding dieetbegeleiding 2016

In 2016 wordt dieetadvisering vanuit de basisverzekering vergoed! Voor iedereen geldt een vergoeding voor 3 uur per jaar. Dit komt neer op ongeveer 5 à 6 afspraken bij de diëtist. Diverse zorgverzekeraars vergoeden daarna dieetbegeleiding verder via aanvullende verzekering.
Houdt u er wel rekening mee dat de vergoedingen vanuit het basispakket komen ten laste van het verplicht eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen!!
Ketenzorg

Voor mensen met diabetes en COPD is er vanuit de zorgverzekeraars een regeling, genaamd ‘ketenzorg’. Is er sprake van diabetes of COPD, vraag dan de huisarts voor een verwijzing naar de diëtist binnen de ketenzorg. De kosten voor dieetadvies worden dan wel vergoed vanuit het basispakket, hierbij is het eigen risico niet van toepassing.

Belastingdienst
De kosten die het volgen van een dieet met zich meebrengt, kunnen in sommige gevallen via de belasting “dieetkostenaftrek” voor een deel vergoed worden. Hiervoor is een verklaring van uw (huis)arts of diëtist nodig.